Інформація про клуб

Клуб шукачів прекрасного.
Світомандри. Мультимедіа. Дизайн. Всесвіт. Інновації. Правонаступник «Студії медіадизайну», яка існувала в Інституті журналістики у 2008-2017 роках.
Цікаві, корисні матеріали та студентські роботи, бібліотека та відеотека, навчальні матеріали з дизайну, фотографії, подорожей, історії та культури, нових технологій.

Художньо-технічне оформлення
Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування. Додатки

Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування. Додатки

Шевченко В. Е. Розрахункові таблиці та стандартні документи з дисципліни «Художньо-технічне редагування». – К.: Інститут журналістики, 2009. – 108 с. Довідкове видання містить таблиці і нормативні документи, якими користуються під час редакційного опрацювання авторських оригіналів. Видання є додатком до підручника з дисципліни «Художньо-технічне редагування».
Шевченко В.Е. Оформлення видання як складник видавничого процесу

Шевченко В.Е. Оформлення видання як складник видавничого процесу

Лекція 1 з курсу “Художньо-технічне оформлення”
Характеристика шрифту як способу поліграфічного відтворення тексту

Характеристика шрифту як способу поліграфічного відтворення тексту

Шевченко В. Е. Характеристика шрифту як способу поліграфічного відтворення тексту: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни “Художньо-технічне оформлення” для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики / Вікторія Шевченко. – Режим доступу: http://smd.univ.kiev.ua/?p=7347. – К, 2014. – 235 слайдів.
Виникнення та еволюція шрифтів

Виникнення та еволюція шрифтів

“Виникнення та еволюція шрифтів” – презентація лекції з дисциплін “Шрифтознавство”, “Візуальні комунікації”, “Архітектоніка видань і медіадизайн”, “Основи дизайну і композиції”. Автор – Шевченко Вікторія Едуардівна.  Переглянути можна тут.
Вікторія Шевченко «Розмірні характеристики видань»

Вікторія Шевченко «Розмірні характеристики видань»

Розмірні характеристики видань: Текст лекції з курсу «Художньо-технічне редагування / Режим доступу: http://issuu.com/victoryshe/docs/xtr3/7?e=0/3068685 – К.: Інститут журналістики, 2005. – 76 с. План: 1) формат паперу; 2) формат видання; 3) обсяг видання; 4) розмірні параметри шрифтів. Переглянути тут 
Вікторія Шевченко. Художньо-технічне редагування

Вікторія Шевченко. Художньо-технічне редагування

Художньо-технічне редагування: підруч. / Вікторія Шевченко. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 516 с. У виданні викладені теми нормативного навчального курсу “Художньо-технічне редагування”. Мета курсу – навчити студентів комплексно розуміти друковане видання у взаємозв’язку між змістом і зовнішнім оформленням всіх елементів, розробляти його концепцію і макет, відбирати, систематизувати та редагувати авторські матеріали відповідно до...
Вікторія Шевченко «Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу»

Вікторія Шевченко «Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу»

Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2006. – 91 с. План: 1) класифікація текстових виділень: – шрифтові виділення; – не шрифтові виділення; – уніфікація виділень; 2) драматичні твори: – заголовки; – ремарки; – дійові особи та їх репліки; 3) оформлення ритмізованого тексту: – види ритмізованого; –...