Шевченко В. Дані для медіа: Електронні дидактичні матеріали з дисципліни “Мультимедійний контент” для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування». – К. : Інститут журналістики, 2015. – 124 слайди. Переглянути тут

План теми

1.Поняття даних для медіа. 2.Класифікація даних. 3.Журналістика даних. 4.Джерела даних. Пошук публічних даних в інтернеті. 5.Прилади для перевірки даних. 6.Сервіси для збереження даних