Городенко Леся. Системи верстки

SV-1

Городенко Леся. Системи верстки. QuarkXPress. Adobe Pagemaker. Adobe InDesign / Практичний посібник для студентів інститутів (факультетів) журналістики і відділень видавничої справи та редагування. – К.: Центр Вільної Преси, 2006. – 520 с. + СD.
Практичний посібник містить теоретичні та практичні аспекти комп’ютерної верстки у настільних видавничих системах QuarkXPress 6.0, Adobe PageMaker 6.5/7.0 та Adobe InDesign CS 3.0, додаткову інформацію з теорії макетування та верстки, комплекс завдань для самостійної роботи та закріплення знань, а також збірку лабораторних занять в електронній книзі на CD-диску.

) ?