Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник

01122995

Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с., ил.
Словник-довідник містить понад 370 статей і довідок, які розкривають сенс термінології та зміст актуальних теорій і практики сучасного дизайну, що показують роль дизайну в проектній культурі, особливості та тенденції розвитку його окремих форм та специфіку технології дизайнерського проектування; проілюстрований роботами видатних теоретиків і майстрів дизайну.
Книгу можна замовити в студії медіадизайну.

) ?