Градюшко А. А. Основы интернет-журналистики

Градюшко_Основы интернет журналистики_2012-1

Градюшко А. А. Основы интернет-журналистики : учеб.-метод. комплекс для студ., обуч. по спец. 1-23 01 08-03 “Журналистика (веб-журналистика) / А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2012. – 152 с.
У навчально-методичному комплексі послідовно розглядаються основні тенденції розвитку інтернет-журналістики. Велика увага приділяється використанню нових медіа в практиці роботи засобів масової інформації.
Книгу можна замовити в студії медіадизайну.

) ?