Вікторія Шевченко. Художньо-технічне редагування

xtr2010

Художньо-технічне редагування: підруч. / Вікторія Шевченко. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 516 с.
У виданні викладені теми нормативного навчального курсу “Художньо-технічне редагування”. Мета курсу – навчити студентів комплексно розуміти друковане видання у взаємозв’язку між змістом і зовнішнім оформленням всіх елементів, розробляти його концепцію і макет, відбирати, систематизувати та редагувати авторські матеріали відповідно до тематики і концепції книги тощо.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс “Художньо-технічне редагування”, а також буде корисним професійним видавцям і працівникам ЗМІ та всім, хто цікавиться зазначеною проблематикою.

) ?