Портфоліо Ніколайчук Ольги з Художньо-технічного редагування

Студентка ВСР 2 групи 4 курсу

) ?