Лаврентьев Α. Η. История дизайна

word_document_120089801_canonical_a2cbab54ec

Лаврентьев, Α. Η.
Л13 История дизайна : учеб. пособие /А. Н. Лаврентьев. — М. :
Гардарики, 2007. — 303 с. : ил.

Курс історії дизайну охоплює період з найдавніших часів, початку предметно-художньої діяльності людини, до ХХ-ХХІ століття.

Представлені основні історичні епохи, стильові направлення, тенденції в дизайні, а також ключові фігури.  Окремі частини книги присвячені еволюції вітчизняного дизайну, його місця у розвитку світового дизайну. У кінці книги є невеликий словник найпопулярніших стилів і стильових течій у мистецтві і дизайні ХХ століття.

Книгу можна замовити в студії медіадизайну.

) ?