Шевченко В. Е. Прийоми композиції : : Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну видання» для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики/ Вікторія Шевченко. – Режим доступу: http://smd.univ.kiev.ua/?p=7343. – Ч.1. – К, 2013. – 161 слайд.

План теми

  1. Урівноваженість та ритм
  2. Співвідносність, пропорційність, масштабність, перспектива
  3. Тотожність, контраст, нюанс
  4. Послідовність, просторовість, доречність, простота, чіткість, увага до деталей
  5. Індивідуальність, єдність стилю та цілісність
  6. Акцентування. Контраст-нюанс

Дивіться тут