Шевченко В. Е. Графічне оформлення журналу “New Yorker” : Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни “Дизайн друкованої продукції” для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики / Вікторія Шевченко. – Режим доступу: http://smd.univ.kiev.ua/?p=7351. – К, 2009. – 31 слайд.

Дивіться тут.