Шевченко В.Е. Принципи дизайну реклами : Текст лекції з курсу “Основи технічної естетики та дизайну видання“. – К., 2011. – 52 с.

План теми:

1  Елементи дизайну/

2  Прийоми композиції.

2.1. Урівноваженість та ритм.

2.2. Співвідносність, пропорційність, масштабність.

2.3. Тотожність, контраст, нюанс

Переглянути можна тут