Шевченко В. Е. Закони дизайн-композиції : Електронні дидактичні демонстраційні матеріали з дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну видання» для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики. Режим доступу: http://smd.univ.kiev.ua/?p=7364. – К, 2015. Переглянути тут

Із неї ви зможете дізнатись про:

1. Композиційну будову повідомлення

2. Універсальні закони сприйняття композиції

  • закон цілісності
  • закон типізації
  • закон контрастів
  • закон підпорядкованості ідейному задуму

3. Відображення фізичних законів у композиції та інш.