Інфографіка. Форми подання інформації

infographics2

Шевченко В. Е. Інфографіка. Форми подання інформації: Електронні дидактичні матеріали до дисципліни “Теорія та практика медіадизайну” для студентів магістратури спеціальності 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»/ Вікторія Шевченко. – Режим доступу: http://smd.univ.kiev.ua/?p=7387 (http://issuu.com/victoryshe/docs/infographic). – К., 2013.  – 150 слайдів

Переглянути презентацію можна тут.

) ?